Privacy Beleid

WESTHAIRSIDE BV

Privacybeleid – Algemene voorwaarden

Dit privacybeleid legt uit hoe WESTHAIRSIDE BV uw persoonlijke informatie (“gegevens”) verwerkt.

In dit beleid betekent “verwerken” verzamelen, opslaan, delen en anderszins gebruiken voor wettige doeleinden. “Wij” en “onze” betekent WESTHAIRSIDE BV en het omvat alle gevallen waarin wij persoonsgegevens van klanten, klanten, supporters, deelnemers aan evenementen, begunstigden en andere relevante partijen zouden kunnen verwerken.

Dit beleid is in mei 2018 bijgewerkt in verband met de nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming, genaamd de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Privacy and Electronic Communications Regulation (PECR).

Als je vragen heeft over dit beleid of hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Organisaties mogen gegevens verwerken als zij daarvoor een wettelijke basis hebben WESTHAIRSIDE BV verwerkt gegevens op basis van het feit dat ter bevordering van onze bedrijfsdoelstellingen:

 • Er uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming is gegeven door de persoon van wie de gegevens worden verwerkt; en/of
 • WESTHAIRSIDE BV een gerechtvaardigd belang heeft om de gegevens te verwerken; en/of
 • Het noodzakelijk is in verband met een contract of overeenkomst die de persoon is aangegaan of omdat de persoon heeft gevraagd om iets te doen zodat hij een contract of overeenkomst kan aangaan; en/of
 • Er een wettelijke verplichting op WESTHAIRSIDE BV rust om gegevens te verwerken;
 • Wanneer WESTHAIRSIDE BV zich uitsluitend beroept op toestemming als basis voor de verwerking van gegevens, zijn wij verplicht jouw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen en je kunt deze toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen, hoewel dit gevolgen kan hebben voor de mate waarin WESTHAIRSIDE BV in de toekomst diensten aan je kan verlenen of met je kan communiceren.

WESTHAIRSIDE BV kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen en dergelijke wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Niettegenstaande elke wijziging van dit beleid, zullen wij jouw persoonsgegevens blijven verwerken in overeenstemming met jouw rechten en onze wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens: wat wij verzamelen

De persoonsgegevens die wij over jou verzamelen zijn afhankelijk van je relatie met ons bedrijf. Het omvat (maar is niet beperkt tot):

 • je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en e-mailadres;
 • debet- of kredietkaartinformatie, je bankrekeningnummer, sorteercode en andere bankinformatie, informatie die nodig is om jouw identiteit te valideren en fraude te voorkomen;
 • jouw voorkeuren en interesses; wij kunnen jouw voorkeuren gebruiken om je in de toekomst de meest relevante communicatie te sturen;
 • andere informatie die je ons van tijd tot tijd verstrekt die relevant en noodzakelijk is voor ons om jouw online activiteiten te verzamelen en te verwerken met betrekking tot jouw bezoek(en) aan onze website en wanneer wij je een e-mail sturen informatie over de achtergrond van jouw familie, of die van jezelf, specifiek zodat wij jouw dossier in onze archiefcollectie kunnen vinden;
 • Jij, als betrokkene, kunt te allen tijde schriftelijk je voorkeuren wijzigen of verzoeken om verwijdering van jouw gegevens, onder voorbehoud van eventuele dwingende wettelijke verplichtingen die wij hebben voor het bewaren ervan.

Wij kunnen deze gegevens bewaren op een “suppressielijst” zodat wij weten dat wij tot nader order geen contact meer met je mogen opnemen of jouw gegevens niet meer mogen verwerken.

Je hebt ook het recht om eventuele zorgen over ons met betrekking tot gegevensbescherming en onze verwerking van jouw gegevens voor te leggen aan de toezichthouder voor gegevensbescherming, The Information Commissioner’s Office (ICO). Hier is een nuttige link naar hun website: https://ico.org.uk/concerns/

Wij maken geen profielen van jouw informatie en zullen dat ook nooit doen. Profilering is een geautomatiseerd proces waarbij openbaar beschikbare informatie wordt gebruikt om conclusies te trekken over supporters en vervolgens marketing naar hen toe te passen.

Wij zullen jouw gegevens ook nooit aan derden verkopen.

Hoe wij jouw persoonlijke informatie gebruiken

Wij gebruiken jouw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • om te bevestigen dat eventuele aankopen correct zijn verwerkt of om jouw aankoop te valideren;
 • om je administratieve berichten te sturen, met betrekking tot onze organisatie en haar activiteiten, indien relevant;
 • voor onze interne doeleinden, zoals beheer, onderzoek, analyse, organisatorische rapportage en manieren om de efficiëntie te verbeteren;
 • om bij je na te gaan of u tevreden bent met het type communicatie dat je ontvangt;
 • om ons bedrijf en zijn relevante diensten, producten en informatie, inclusief incidentele evenementen of activiteiten van derden die voor jou van belang kunnen zijn, op de juiste wijze en in overeenstemming met de GDPR en de PECR op de markt te brengen.
 • we kunnen gebruik maken van cookies en andere soortgelijke technologieën op onze online kanalen of platforms om je een betere ervaring te geven wanneer je met ons in contact treedt;
 • om anonieme en geaggregeerde rapporten te maken over onze supporters, klanten of leden om ervoor te zorgen dat onze organisatie zo goed mogelijk communiceert en diensten levert.
 • om de hulpdiensten te helpen indien nodig;
 • om criminele activiteiten en fraude te voorkomen en op te sporen;
 • om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen, verzoeken van overheids- en wetshandhavingsinstanties, om onze systemen goed te laten werken en om onszelf, onze begunstigden en onze supporters te beschermen.

Met wie we jouw persoonlijke informatie delen

Wij verkopen of delen geen persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden.

Maar als wij een promotie of campagne voeren, kan het zijn dat wij de diensten van een derde nodig hebben en dan kan het zijn dat wij jouw gegevens met hen moeten delen. Dit zou gebeuren als jouw gegevens nodig zijn voor de specifieke activiteit, bijvoorbeeld als wij jouw gegevens delen met een externe leverancier van mailings, zodat wij je een oproep voor fondsenwerving kunnen sturen.

Als we jouw gegevens delen met collega’s of programmapartners, ook buiten de Europese Unie, doen we dat alleen als we erop vertrouwen dat zij dezelfde hoge normen hanteren als wij bij de verwerking van gegevens en de bescherming van de privacy en veiligheid ervan.

Wanneer wij jouw gegevens delen met andere organisaties of gegevensverwerkers, staan wij niet toe dat zij jouw gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en moeten zij onze strikte instructies opvolgen en zich houden aan passende veiligheidsmaatregelen. Wij beoordelen regelmatig hun veiligheidsmaatregelen en blijven hun naleving controleren zolang wij van hun diensten gebruik maken.

Wij kunnen jouw gegevens ook delen met wetshandhavingsinstanties, toezichthouders, rechtbanken, overheidsinstanties of hulpdiensten wanneer dit vereist is.

Cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan (waaronder mogelijk uw persoonsgegevens) over jouw interactie met onze website. Wij kunnen deze technologieën gebruiken om ons te helpen relevante informatie over onze organisatie te leveren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw apparaat worden geplaatst en die jouw apparaat op unieke wijze identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op jouw apparaat te plaatsen.

Voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën kun je contact opnemen met ons hoofdkantoor WESTHAIRSIDE BV 075-6504830.

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra je deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van informatie die je tijdens uw bezoek aan dergelijke sites verstrekt en vallen dergelijke sites niet onder dit privacybeleid. Je moet voorzichtig zijn en het privacybeleid bekijken dat van toepassing is op de website in kwestie.

Hoe lang we jouw persoonlijke gegevens bewaren

De periode waarin wij jouw gegevens bewaren is afhankelijk van het doel waarvoor jouw gegevens zijn verzameld en het gebruik ervan.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor die doeleinden of voor andere wettelijke vereisten. Als je meer details wilt over jouw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op.

Wij herzien alle bewaartermijnen van gegevens om de twee jaar. Gegevens die zijn verzameld voor boekhoudkundige doeleinden worden zeven jaar bewaard plus een extra periode van zes maanden. Je kunt verzoeken de gegevens die wij in ons bestand hebben te vergeten.

Jouw persoonlijke informatie actueel houden

Wij willen ervoor zorgen dat alle persoonlijke informatie die wij over jou hebben up-to-date is. Dus als je denkt dat jouw persoonlijke gegevens onjuist zijn, kun je ons vragen deze kosteloos te corrigeren of te verwijderen.

Dit heet uw recht op rectificatie. Neem contact met ons op als je de informatie die wij over je hebben wilt wijzigen.

Onder de GDPR heb je het recht om te weten welke persoonlijke informatie wij over jou bewaren. Om informatie op te vragen, vult u ons Subject Access Request Formulier in (beschikbaar op aanvraag) en stuurt dit naar onze Data Controller wiens gegevens hierboven staan vermeld, en wij zullen ervoor zorgen dat dit op een snelle en passende manier wordt afgehandeld.

Als je geen informatie van ons wilt ontvangen, of alleen informatie wilt ontvangen over een bepaald aspect van wat wij doen (bijv. evenementen of noodgevallen), neem dan contact met ons op en wij zullen jouw voorkeuren wijzigen.

Hoe wij jouw persoonlijke informatie beschermen

Wij hanteren de hoogste normen voor gegevensbescherming en -beveiliging om jouw persoonlijke gegevens en andere informatie over jou te beschermen, omdat wij willen dat je volledig vertrouwen hebt in de communicatie die je van ons ontvangt. Wij herzien regelmatig onze processen en procedures om jouw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, onopzettelijk verlies en/of vernietiging.

Hoe kun je contact met ons opnemen

Neem contact op met ons hoofdkantoor WESTHAIRSIDE BV op 075 – 6504830

WESTSIDE & SO MUCH MORE 172C Westzijde 1506 EK Zaandam